English-Turkish translations for frontal:

ön · cephe · alın · other translations

frontal ön

The frontal lobe of the brain also controls memory, which is why Dana and Stacy can't remember anything.

Beynin ön lobu, hafızayı da kontrol eder. Bu yüzden Dana ve Stacey bir şey hatırlamıyor.

lisa donovan's aneurysm occurred In her left frontal lobe.

Lisa Donovan'ın anevrizması sol ön lobda gerçekleşmiş.

And that frontal lobe wouldn't hurt a fly.

Ve o ön lob bir karıncayı bile incitmez.

Click to see more example sentences
frontal cephe

I suggest a full-frontal assault with automated laser monkeys, scalpel mines and acid.

Otomatik lazer maymunlarla tam bir cephe saldırısı öneriyorum, neşter mayınlar ve asitle beraber.

A frontal assault is risky.

Bir cephe saldırısı riskli.

What we need is a full-frontal assault!

İhtiyacımız olan tam bir cephe saldırısı.

frontal alın

The prominent brow ridge and the slanted frontal bone indicate the victim is a Caucasian male.

Belirgin alın çıkıntısı ve eğimli ön kemik kurbanın Kafkasyalı bir erkek olduğunu gösteriyor.

An abrasion on the frontal bone.

Alın kemiğinde bir aşınma var.