English-Turkish translations for fruitful:

verimli · bereket., bereketli, bereket · other translations

fruitful verimli

They'll marry, live a long and fruitful life, and pop out a perfect family.

Evlenir, uzun verimli bir hayat yaşarlar ve mükemmel bir aile çıkarırlar.

Here's to a long and fruitful partnership.

Bu uzun ve verimli bir ortaklık için.

I look forward to a long and fruitful relationship, Mr. Morales.

Uzun ve verimli bir ilişki olacağını düşünüyorum, Bay Morales.

Click to see more example sentences
fruitful bereket., bereketli, bereket

God blessed them and said be fruitful and multiply.

Tanrı onları kutsadı. Bereketli ve üretken olun dedi.

Ephraim Mankofsky, or simply Mank, as he liked to be called, lived a fruitful life.

Ephraim Mankofsky, ya da onun sevdiği şekilde, Mank bereketli bir hayat yaşadı.

Arm ion torpedoes. productive and fruitful partnership

İyon torpidolarını hazırlayın. verimli ve bereketli ortaklık

Click to see more example sentences