English-Turkish translations for frustration:

hüsran · öfke · düş kırıklığı · sıkıntı · kızgınlık · other translations

frustration hüsran

So he's a frustrated writer stealing to pay rent?

Yani o kira ödemek için çalan hüsrana uğramış bir yazar mı?

I'm as frustrated as you are.

Ben de senin kadar hüsrana uğradım.

Disappointment, frustration, disgust, outrage.

Hayal kırıklığı, hüsran, iğrenme, hakaret.

Click to see more example sentences
frustration öfke

And with this new demand comes frustration and anger.

Ve bu yeni istekle beraber düş kırıklığı ve öfke geliyor.

This is more like a diary of frustration.

Bu daha çok bir öfke günlüğü gibi.

What is, like, frustration? Or what is anger or love?

Ne demek "hayal kırıklığı", "öfke"ya da" aşk"?

Click to see more example sentences
frustration düş kırıklığı

And with this new demand comes frustration and anger.

Ve bu yeni istekle beraber düş kırıklığı ve öfke geliyor.

It's not just frustration.

Yalnızca düş kırıklığı değil.

I'm sensing a little frustration, Rosati.

Biraz düş kırıklığı hissediyorum Rosati.

frustration sıkıntı

The same unbelievable boredom and frustration

Aynı inanılmaz can sıkıntısı ve hüsran.

I'm feeling annoyance and frustration, but also tolerance.

Kızgınlık ve sıkıntı hissediyorum, ama aynı zamanda toleranslı.

frustration kızgınlık

I'm feeling annoyance and frustration, but also tolerance.

Kızgınlık ve sıkıntı hissediyorum, ama aynı zamanda toleranslı.