English-Turkish translations for fuck:

sikici · sikmek · sikim · becermek · yatmak · sevişmek · içine etmek · berbat etmek · sikme · düzmek · sikişmek · other translations

fuck sikici

No, don't thank me, just fuck me.

Hayır, teşekkür etme, sadece sik beni.

Go ahead and fuck me.

Devam et ve sik beni.

Fuck someone else now.

Şimdi başka birisini sik.

Click to see more example sentences
fuck sikmek

I'm going to fuck a real woman tonight.

Ben gidip gerçek bir kadın sikeceğim bu gece.

You fucking lied to me and I fucked you after you did.

Bana yalan söyledin ve ben de ondan sonra seni siktim.

They only want to fuck you.

Onlar sadece seni sikmek istiyor.

Click to see more example sentences
fuck sikim

What the fuck are you talking about

Bu da ne sikim? Sen neden bahsediyorsun?

Fuck you and good night.

İyi geceler ve sikim sizi.

What the fuck, guys?

Bu ne sikim beyler?

Click to see more example sentences
fuck becermek

Oh, I wanna fuck you, you, maybe you, uh, and no, not you.

Seni becermek isterim, seni de, sen de olabilir ve sen, yok olmaz.

What, you want to fuck her?

Ne, onu becermek mi istiyorsun?

Everyone wants to fuck us.

Herkes bizi becermek istiyor.

Click to see more example sentences
fuck yatmak

I can't see fucking Craig and he's sitting in the fucking hospital!

Lanet olası Craig'i göremiyorum ve o lanet olası hastanede yatıyor.

It's a fucking yacht, isn't it?

Lanet olası bir yat, değil mi?

She's a good-looking woman, and she wants to fuck Barney Rubble?

O çok güzel bir kadın ve... .Barney Moloztaş'la yatmak istiyor?

Click to see more example sentences
fuck sevişmek

They fucking love me.

Bu lanet beni seviyor.

I have five minutes to fuck, only five minutes.

Sevişmek için beş dakikam var, sadece beş dakika.

And for fucking too.

Bir de sevişmek için.

Click to see more example sentences
fuck içine etmek

Open the fucking door and help me with this goddamn thing.

Şu kapıyı da bu lanet şey için bana yardım et.

But anyway, I'm fucking dying for a smoke break, so hurry up.

Ama ben, bir sigara molası için ölüyorum, bu yüzden acele et.

I gave you a chance and you fucked it up!

Sana bir şans verdim ve sen içine ettin!

Click to see more example sentences
fuck berbat etmek

You wanted a job for Vince. And now you fucked me?

Vince için bir istedin ve şimdi de berbat ediyorsun.

You fucked up everything.

Her şeyi berbat ettin.

The only fucking chance we had, you fucked up!

Tek lanet bir şansımız vardı, sen berbat ettin!

Click to see more example sentences
fuck sikme

Goon, please, please, please, don't fuck me here.

Aptal, lütfen, lütfen, lütfen, beni burada sikme.

And, Clay, don't fuck me.

Ve, Clay, beni sikme.

Levi, please don't fuck her. Please?

Levi, lütfen onu sikme. lütfen?

Click to see more example sentences
fuck düzmek

You want to fuck me, Jack?

Beni düzmek ister misin Jack?

Was it just to fuck me?

Sadece beni düzmek için mi?

Want to fuck me, mister?

Beni düzmek ister misin bayım?

Click to see more example sentences
fuck sikişmek

My name is Alice Paoletti Fabrizio Baldini and I want to fuck!

Benim adım Alice Paoletti ve istediğim tek şey Fabrizio Baldini ile sikişmek!

Yes, I want to fuck Fabrizio Baldini Oh, yeah, yeah!

Evet, evet Fabrizio Baldini'yle sikişmek istiyorum! Evet, evet!

Only pussies wanna fuck like rabbits.

Sadece amcıklar tavşanlar gibi sikişmek ister.

Click to see more example sentences