English-Turkish translations for fulfill:

yerine getirmek · gerçekleştirmek · yapmak · tamamlamak · tamamlama · yerine getirme., yerine getirme · other translations

fulfill yerine getirmek

It's an important ideal, but sometimes difficult to fulfill.

Bu çok önemli bir ideal ancak bazen yerine getirmek zor olabiliyor.

Read it Po. And fulfill your destiny.

Bunu oku ve kaderini yerine getir, Po.

Your brother is going to fulfil this dream.

Bu hayali yerine getirmek için kardeşin gidiyor.

Click to see more example sentences
fulfill gerçekleştirmek

Then I will find someone else to fulfill the prophecy.

O zaman ben de kehaneti gerçekleştirecek başka birini bulurum.

Thus fulfilling, for the bird at least, his prophecy.

Böylece en azından kuş için kehanet gerçekleşmiş.

That's a very difficult wish to fulfil.

Bu gerçekten de çok zor bir dilek.

Click to see more example sentences
fulfill yapmak

You already have such a fulfilling career as a whore.

Sen, çoktan fahişe olarak tatmin edici bir kariyer yaptın.

Oh, so that's why you do it? To fulfill

Oh, yani bu işi bu yüzden mi yapıyorsun?

Now fulfil your part, Mr. TV.

Görevini yap şimdi Bay TV.

fulfill tamamlamak

And I'm here to fulfill Ra's Al Ghul's destiny.

Ve Ra's Al Ghul'un kaderini tamamlamak için buradayım.

fulfill tamamlama

Well, that's something of a self-fulfilling prophecy then, huh?

Bu bir çeşit, kehaneti tamamlama o zaman, öyle mi?

fulfill yerine getirme., yerine getirme

That is a wish-fulfillment spell.

Bu bir dileği yerine getirme büyüsü.