English-Turkish translations for fulminate:

patlatmak, patlamak · other translations

fulminate patlatmak, patlamak

Number one sign of fulminating osteomyelitis.

Patlamış bir osteomiyelit en önemli belirtisi.