English-Turkish translations for funding:

finanse · fon · finansman · ödenek · other translations

funding finanse

And you were funded with money I never touched, by corporations I had never heard of.

Ve, ben hiç dokunmadım para ile finanse edilmiştir şirketler tarafından ben duymadım hiç.

The Ministry of Justice has funded a new department.

Adalet Bakanlığı yeni bir departman finanse etti.

It's a privately funded think tank called Advanced Idea Mechanics.

Özel olarak finanse esilen bir beyin takımı. Adı: Gelişmiş Fikir Mekanikleri.

Click to see more example sentences
funding fon

But then the deals and the funding dried up and suddenly that reserve became very important.

Ama sonra anlaşmalar ve ana para kurumaya başladı ve birden bire yedek fon çok önemli oldu.

But for you I'll start a third fund.

Ama sizin için, yeni bir fon açacağım.

There's no funding for a Project Cadmus.

Cadmus projesi için ayrılan bir fon yok.

Click to see more example sentences
funding finansman

He knows the Minister and you need funding.

Bakanı tanıyor ve senin de finansmana ihtiyacın var.

Patterson's funding from the oil industry vanished overnight.

Patterson'ın petrol endüstrisinden aldığı finansman bir gecede yok oldu.

So now we go for military funding.

Şimdi biz askeri finansman için gidin.

Click to see more example sentences
funding ödenek

TYSON: Patterson's funding from the oil industry vanished overnight.

Patterson'ın petrol endüstrisinden aldığı ödenek bir gecede yok oldu.

Oh, yes, the secret funds.

Oh, evet, gizli ödenek.

Low on funds again?

Yine düşük ödenek mi?