English-Turkish translations for funeral:

cenaze · tören · cenaze töreni · other translations

funeral cenaze

Maybe your husband's funeral isn't the best place to tell you this, but I love you, Sharon!

Belki de kocanın cenazesi sana bunu söylemek için en iyi yer değil, Ama seni seviyorum, Sharon!

Is there a funeral home around here?

Bu civarda bir cenaze evi var mı?

We had a funeral, of course.

Bir cenaze töreni oldu tabi ki.

Click to see more example sentences
funeral tören

This is not a funeral, gentlemen This is a birthday party

Beyler bu bir cenaze töreni değil bir doğum günü partisi

Okay, but it's your funeral.

Tamam ama bu senin cenaze törenin.

We will have a great funeral.

Büyük bir cenaze töreni olacak.

Click to see more example sentences
funeral cenaze töreni

This is not a funeral, gentlemen This is a birthday party

Beyler bu bir cenaze töreni değil bir doğum günü partisi

Okay, but it's your funeral.

Tamam ama bu senin cenaze törenin.

We will have a great funeral.

Büyük bir cenaze töreni olacak.

Click to see more example sentences