English-Turkish translations for funereal:

üzgün · other translations

funereal üzgün

This is a funeral but they're not sad.

Bu bir cenaze töreni ama onlar üzgün değiller.

I'm sorry to be so skeptical, but frankly, since your funeral,

Bu kadar şüpheci olduğum için üzgünüm ama açıkçası, cenaze töreninden beri,

I'm-i'm really sorry we haven't spoken since roger's funeral.

Ben Ben gerçekten Roger'ın cenazesinden beri konuşamadığımız için üzgünüm.

Click to see more example sentences