English-Turkish translations for fur:

kürk · tüylü, tüy · kürk manto · kürklü hayvan · kıl · other translations

fur kürk

You want something for your mother, maybe a nice fur coat?

Annene bir şey ister misin? Belki güzel bir kürk.

"I never wear fur, but this is an emergency!

Asla kürk giymem ama bu acil bir durum!

Something to eat, a chair, a fur hat, a pizza.

Yiyecek birşey, bir sandalye, bir kürk şapka, bir pizza.

Click to see more example sentences
fur tüylü, tüy

I also did a little something in fur, but that's really just for me.

Bir de tüylü bir şey yaptım. Ama bu sadece kendim için.

Who's the fur ball?

Bu tüy yumağı da kim?

Just a little fur ball.

Küçük bir tüy yumağıydı.

Click to see more example sentences
fur kürk manto

Get yourself a new fur coat.

Kendine yeni bir kürk manto al.

I think next time I'll take a fur coat.

Sanırım bir dahaki sefere kürk manto alacağım.

It's only a fur coat.

Sadece bir kürk manto.

Click to see more example sentences
fur kürklü hayvan

Large or small, clever or simple, fur or feathers, now and forever all animals are equal!

Büyük ya da küçük, zeki ya da saf, tüylü ya da kürklü Şimdi ve ilelebet, tüm hayvanlar eşittir!

So here he is now, the fastest fur in the west, Mr, Fozzie Bear!

Şimdi işte o burada, batının en hızlı kürklü hayvanı, Bay Ayı Fozzie!

She's a fur bearing mammal, for God's sake.

Tanrı aşkına, kürklü bir memeli hayvan gibi!

Click to see more example sentences
fur kıl

Dermatophagoides farinae eight legs, fur, and mandibles.

Ev tozu akarı, sekiz bacaklı, kıllı ve çeneli.