English-Turkish translations for furlough:

izin · other translations

furlough izin

It's not the furlough, sir.

Sorun bu izin değil efendim.

I can arrange a short furlough.

Kısa süreli bir izin ayarlayabilirim.

Tried to get you furloughed, but your mom squashed it.

Senin için izin almaya çalıştım, ama annen işi yokuşa sürdü.

Click to see more example sentences