English-Turkish translations for furnish:

eşya · mobilya · vermek · döşemek · other translations

furnish eşya

You know, I have a natural flair for space and color and an eye for choosing soft furnishings.

Biliyor musun, doğal bir yeteneğim var. Uzay ve renk için ve bir göz var, seçtiğin yumuşak eşyalar için.

I think you'll find all the furnishings you need included. a bedroom a sitting room, a very good kitchen.

Sanırım içerideki bütün eşyalar da fiyata dahil. Yatak odası oturma odası, çok iyi bir mutfak.

furnish mobilya

But I mean, very old: the structure, the furnishings, everything.

Çok eski bir bina demek istiyorum. Yapısı, mobilyaları, her şeyi.

There's furnishings, some good linens

Mobilyalar, bazı iyi kumaşlar

furnish vermek

Truth is, this department's furnished you a fortune.

Gerçek şu ki bölüm sana bir servet verdi.

Mr. DeLaughter's office furnished me with copies.

Bay DeLaughter'ın ofisi bana kopyalarını verdi.

furnish döşemek

It's well furnished.

Çok iyi döşenmiş.