English-Turkish translations for furniture:

mobilya · eşya · malzeme · mobilyalı · mobilyacı · other translations

furniture mobilya

I have a warehouse full of old furniture but that's not my main business.

Eski mobilyalarla dolu bir depom var ama bu benim asıl işim değil.

But furniture plays an extremely important role in this project.

Bu projede mobilyaların son derece önemli rolü var.

I promise I'm going furniture shopping this weekend.

Söz, bu hafta sonu mobilya alışverişine çıkacağım.

Click to see more example sentences
furniture eşya

Or at least buy some furniture.

Veya en azından biraz eşya alacağım.

It's too dirty, and there's lots of broken-down old furniture and stuff.

Orası çok kirli, ve çok fazla kırık dökük mobilya ve eşya var.

All the cash, the furniture, everything.

Tüm nakit param, eşyalar, her şey.

Click to see more example sentences
furniture malzeme

Countless furniture and clothing suppliers.

Sayısız mobilya ve giysi malzemeleri.

furniture mobilyalı

This very nice apartment, leather furniture.

Çok güzel bir daire, deri mobilyalı.

furniture mobilyacı

Every year, five similar swindles on five similar tradesmen smiths, furniture makers, tailors.

Her yıl, beş benzer dolandırıcılık beş benzer tüccara, demirciye, mobilyacıya ve terziye yapılıyor.