English-Turkish translations for furrow:

oluk · other translations

furrow oluk

So did Selam have the deep furrow and small neocortex of a chimp?

Peki Selam'da şempanzedeki gibi derin bir oluk ve küçük neokorteks mi vardı?