English-Turkish translations for fury:

öfke · hiddet · gazap · şiddet · other translations

fury öfke

And it says London burned with incredible noise and fury.

Ve diyor ki, "Ve Londra inanılmaz bir gürültü ve öfkeyle yandı.

It's not only his Fist of Fury He moves like lightning

Sadece onun Öfke Yumruğu değil bir şimşek gibi hareket ediyor.

Love, honor, violence, fury hatred, jealousy revenge death.

Sevgi, onur, şiddet, öfke nefret, kıskançlık intikam ölüm.

Click to see more example sentences
fury hiddet

And London burned with incredible noise and fury.

Ve Londra inanılmaz bir gürültü ve hiddetle yanmış.

Exactly like a Night Fury.

Aynen bir Gece Hiddeti gibi.

So whatever happened to that Night Fury, Hiccup?

Peki, o Gece Hiddeti'ne ne oldu, Hiccup?

Click to see more example sentences
fury gazap

Since we, uh, borrowed that necklace from the Ultrasphinx he's been hounding us like one of the Furies.

Biz bu kolyeyi, şey Ultra Sfenks'ten ödünç aldığımızdan beri bir gazap gibi bizi kovalıyor.

Furies and River Gods for five.

Gazap ve nehir tanrıları "beş".

fury şiddet

Love, honor, violence, fury hatred, jealousy revenge death.

Sevgi, onur, şiddet, öfke nefret, kıskançlık intikam ölüm.