English-Turkish translations for futurity:

gelecek · other translations

futurity gelecek

It's a very interesting story, future boy but there's one thing that doesn't make sense.

Bu çok ilginç bir hikaye, gelecekten gelen çocuk ama mantıklı olmayan tek bir şey var.

You have a big future.

Büyük bir geleceğin var.

What about his future?

Peki ya onun geleceği?

Click to see more example sentences