English-Turkish translations for gag:

şaka · eğlence · espri · other translations

gag şaka

Don't worry, it's just a gag.

Merak etme, sadece bir şaka bu.

Is this a gag, Sam?

Bu bir şaka mı, Sam?

Just a little gag gift somebody gave me.

Sadece birinin verdiği küçük bir şaka hediyesi.

Click to see more example sentences
gag eğlence

It's a gag for Amy.

Amy için bir eğlence.

Nether and Jejeune had this running gag.

Nether ve Jejeune'un bir eğlenceleri vardı.

gag espri

What is this, some kind of gag?

Bu ne böyle, bir çeşit espri mi?