English-Turkish translations for galleon:

Kalyon · other translations

galleon Kalyon

A galleon appeared suddenly in the port.

Limanda aniden bir kalyon ortaya çıktı.

An old galleon figurehead.

Eski bir Kalyon başlığı.