English-Turkish translations for gamble:

kumar, kumara · kumar oynamak · riskli · oyun · other translations

gamble kumar, kumara

Well, for the last two years, I've had a serious gambling problem.

Son iki yıl içinde çok ciddi bir kumar sorunum vardı.

It's a big gamble.

Bu büyük bir kumar.

It's a gamble, Steven.

Bu bir kumar, Steven.

Click to see more example sentences
gamble kumar oynamak

I'm a very dangerous man to gamble with.

Ben kumar oynamak için çok tehlikeli bir adamım.

Are you gambling again?

Yine kumar oynuyorsun?

Your father's gambling again.

Baban yine kumar oynuyor.

Click to see more example sentences
gamble riskli

I think there's a difference between a gamble and a calculated risk.

Sanırım arada bir fark var kumar ve hesaplanmış bir risk arasında.

That's One hell of a gamble.

Bu çok riskli bir kumar.

You've gambled and lost everything.

Risk aldın ve her şeyini kaybettin.

Click to see more example sentences
gamble oyun

All your gambling needs under one great, big roof.

Bütün kumar oyunları koca bir çatı altında.

This entire plan is a reckless gamble.

Bu planın tamamı pervasız bir oyun.

Kanvino juice Lorvan crackers a holosuite program a jumja stick and gambling tokens.

Karvino suyu, Lorvan krakeri, bir adet sanal oda programı, bir çubuk jumja ve oyun jetonları.

Click to see more example sentences