English-Turkish translations for gander:

kaz · bakış · other translations

gander kaz

Seems he's decided to play the gander and spend the Eve with anyone but the new missus.

O karar verdi gibi görünüyor kaz oynamak ve Havva geçirmek ama herkes ile Yeni bayan.

You oughta take a gander my way.

Bir kaz benim yol almak oughta.

Hey, why don't you gander somewhere else, buddy?

Neden başka bir yere kaz, dostum yok!

Click to see more example sentences
gander bakış

But get a gander at my best socks.

Ama sen bir de benim çorabıma bak.

Out this window Take a little gander.

Şu pencereden dışarı bir göz atın bakalım.