English-Turkish translations for gangrene:

kangrenli, kangren · kangren olmak · other translations

gangrene kangrenli, kangren

She's been bleeding internally and there's been some clotting, so there's a high risk of gangrene.

İç kanaması var ve biraz pıhtılaşma olmuş o yüzden kangren riski çok yüksek.

A cardiac defect, uh, a brain tumor, an idiopathic gangrene case

Bir kalp yapısal bozukluğu, bir beyin tümörü bir idiopatik kangren vakası

We found evidence of gangrene between Neal's toes.

Neal'ın ayak parmakları arasında kangren kanıtı bulduk.

Click to see more example sentences
gangrene kangren olmak

She's been bleeding internally and there's been some clotting, so there's a high risk of gangrene.

İç kanaması var ve biraz pıhtılaşma olmuş o yüzden kangren riski çok yüksek.

It's not easy being gangrenous.

Kangrenli olmak kolay değil.

No, that's that's more like gangrene.

Hayır, kangren olmuş gibi duruyor.

Click to see more example sentences