English-Turkish translations for garbage:

çöp · çöplük · çöpçü · zırvalık · atık · süprüntü · other translations

garbage çöp

One of them is so big it's even got its own name the Eastern Pacific Garbage Patch.

Bunlardan bir tanesi o kadar büyük ki, kendi adı bile var Doğu Pasifik Çöp Yığını.

That was a lovely pile of garbage across the street.

Sokağın karşısında çok güzel bir çöp yığını var.

Five garbage bags with you inside?

Beş çöp torbası içeride senin yanında mı?

Click to see more example sentences
garbage çöplük

And that book is garbage.

Ve o kitap bir çöplük.

Smells like garbage out here.

Burası çöplük gibi kokuyor.

That stupid clover is a worthless piece of garbage.

O aptal yonca beş para etmez bir çöplük.

Click to see more example sentences
garbage çöpçü

Archibald was a garbage man named Gabe Buckner, and he's dead, which is why we're here.

Archibald, adı Gabe Buckner olan bir çöpçü ve kendisi öldü. İşte bu yüzden buradayız.

Then I guess you're a garbage man.

O zaman, sen bir çöpçü olmalısın.

Relax, he's a garbage boy.

Sakin ol, o bir çöpçü.

Click to see more example sentences
garbage zırvalık

This program is garbage, and you are, too.

Bu program bir zırvalık ve sen de öylesin.

This is not even garbage.

Bu zırvalık bile değil.

Its garbage, right?

Zırvalık, değil mi?

garbage atık

For construction waste and garbage.

İnşaat atığı ve çöpler için.

Or these plateaus now garbage dumps for toxic waste.

Bu yayla şimdi zehirli atıklar için çöp sahası.

garbage süprüntü

What is this garbage?

Bu süprüntü de ne?

Who're you calling garbage?

Kime süprüntü diyorsun sen?