English-Turkish translations for garble:

bozmak · other translations

garble bozmak

We received a garbled distress call, then silence.

Bozulmuş bir imdat çağrısı aldık, sonra sessizlik.