English-Turkish translations for garden:

bahçe · ön bahçe · arka bahçe · bahçecilik · park · bahçeli · bahçede çalışmak · bahçe ile ilgili · other translations

garden bahçe

It is gonna be just like "The Secret Garden," but without that super sick kid, right?

Tıpkı "Gizli Bahçe" gibi olacak. Ama o süper hasta velet olmayacak, değil mi?

So, you've never seen a real English garden before? Come.

Daha önce hiç gerçek bir İngiliz bahçesi görmemiştin demek.

Just beyond that forest there's a garden with a small pond.

Bu ormanın az ötesinde küçük bir göleti olan bir bahçe var.

Click to see more example sentences
garden ön bahçe

One long ago summer, sitting right here in this garden Sebastian said to me, "Mother, listen to this.

Uzun zaman önce bir yazın tam burada, bu bahçede otururken Sebastian dedi ki, "Anne, şunu dinle.

So, you've never seen a real English garden before? Come.

Daha önce hiç gerçek bir İngiliz bahçesi görmemiştin demek.

Cookie and I have prepared the soil for a large garden next spring.

Kurabiye ve ben önümüzdeki bahar büyük bir bahçe için toprak hazırladık.

Click to see more example sentences
garden arka bahçe

At the back there's a garden and another building.

Arkada bir bahçe ve başka bir bina daha var.

The back garden?

Arka bahçe mi?

Trap three. Back garden secured.

Kapan üç, arka bahçe güvende.

Click to see more example sentences
garden bahçecilik

A copy of Amateur Gardening, please.

Bir kopya Amatör Bahçecilik Dergisi, lütfen.

Last week, gardening.

Geçen hafta bahçecilik.

Gardening, investment strategies, woodworking.

Bahçecilik, yatırım stratejisi, ahşap işçiliği.

Click to see more example sentences
garden park

Kensington Park Road. Kensington Garden.

Kensington park yolu, Kensington bahçesi.

Parks, gardens, cemeteries And Conservative Clubs!

Parklar, bahçeler, mezarlıklar ve Muhafazakarlar Kulübü!

Museums, gardens and parks, bookstores.

Müzeler, bahçeler, parklar veya kitapçılar.

garden bahçeli

Painted yellow, with a garden, and two children, Paul and Michael.

Sarı boyalı, bahçeli! Ve iki çocuk, Paul ve Michael!

Rich people have houses with big gardens.

Zengin insanların büyük bahçeli evleri var.

garden bahçede çalışmak

This young man's a scientist too, but a humble assistant, working at the Botanical Gardens.

Bu genç adam da bir bilim adamı. Ancak kendisi botanik bahçesinde çalışan mütevazı bir asistan.

garden bahçe ile ilgili

Something with the Garden Club?

Bahçe Klübü ile ilgili bir şey?