gardener's

This part is a dream I think there there's a tower and a bell, and a garden below

Bu kısım bir rüya sanırım. Bir kule ve çan var, aşağıda da bir bahçe.

There's no welcome party, but we're having a couples garden party this weekend.

Bu hoş geldin partisiydi ama bu hafta sonu çiftler için bahçe partisi veriyoruz.

At the back there's a garden and another building.

Arkada bir bahçe ve başka bir bina daha var.

It's not just a garden party.

Sadece bir bahçe partisi değil.

It's a very pretty garden. thank you.

Çok hoş bir bahçe. Oh, teşekkür ederim.

It's a very pretty garden.

Çok güzel bir bahçe.

It's just a garden party, Daddy.

Bu bir bahçe partisi baba.

There's a secret garden.

Bir de gizli bahçe var.

There's a tower and a bell, and a garden below.

Bir kule, çan ve aşağıda bir bahçe var.

'There's a little girl waiting in a garden.

Bahçede bekleyen küçük bir kız çocuğu var.