English-Turkish translations for gargoyle:

gargoyle · other translations

gargoyle gargoyle

Tell me where he is, or you will learn the Grey Gargoyle's fate firsthand!

Bana nerede olduğunu söyle yoksa Gri Gargoyle'un kaderini ilk elden göreceksin!

And the Grey Gargoyle's fate was always rather suspect.

Ve Gri Gargoyle'un kaderi her zaman oldukça şüpheliydi.