English-Turkish translations for garland:

çelenk · other translations

garland çelenk

What kind of garland?

Ne tür bir çelenk?

That's a nice garland you've brought, Tuffy.

Tuffy ne güzel bir çelenk almışsın.

But I have loads of garlands.

Fakat bir sürü çelenk buldum.

Click to see more example sentences