English-Turkish translations for garment:

giysi · elbise · kıyafet · other translations

garment giysi

It holds a tuba, a suitcase a dead dog and a garment bag almost perfectly.

İçine bir tuba, bir valiz, ölü bir köpek ve bir de giysi çantası rahatlıkla sığıyor.

I have bought a new garment factory for Seema.

Ben, Seema için yeni bir giysi fabrikası satın aldım.

Now Seema Garments' name will become a rage in the whole of Europe. And what about me? You?

Şimdi Seema giysilerinin ismi, Avrupa'nın tümünde bir moda olacak. ve benim için ne? sen? sen ne istiyorsun?

Click to see more example sentences
garment elbise

That is why I bought my precious vimi This spectacular garment.

Ben de işte bu yüzden değerli Vimi'me bu harika elbiseyi aldım.

So I found the garment and checked.

Sonra elbiseyi bulduk ve kontrol ettik.

A garment of this quality can only adorn a perfect body.

Bu kalitede bir elbise sadece mükemmel bir vücudu süsleyebilir.

Click to see more example sentences
garment kıyafet

There's a garment bag.

Bir kıyafet çantası var.

We also thank you for the new garments, Duke Alfonso.

Yeni kıyafetler için de ayrıca teşekkür ederiz Dük Alfonso.

Thas a new garment, Lu-Lu.

Bu yeni bir kıyafet, Lu-Lu.

Click to see more example sentences