English-Turkish translations for garrulous:

geveze · other translations

garrulous geveze

All men are lying, fickle, false, garrulous, hypocritical and arrogant.

Bütün erkekler yalancı, sahtekar, geveze, ikiyüzlü ve kibirli.