English-Turkish translations for gaseous:

gaz · gazlı · other translations

gaseous gaz

Jupiter is a completely gaseous planet, and the friction there is very weak.

Jüpiter tamamen gazdan oluşan bir gezegen. Ve buradaki sürtünme çok zayıftır.

If you see any gaseous cloud, fire immediately.

Eğer herhangi bir gaz bulutu görürseniz, hemen ateş edin.

It's a chemical laser, but solid, not gaseous.

Kimyasal bir lazer. Ama katı halde, gaz değil.

Click to see more example sentences
gaseous gazlı

And death is gaseous and gruesome and it's filled with shit and piss and rotten stink!

Ve ölüm gazlı ve ürkütücü bir şey pislikle dolu, çiş ve kokuşmuş şeylerle dolu!