English-Turkish translations for gastronomy:

gastronomi · yemek sanatı · other translations

gastronomy gastronomi

The homemade pizza, fondue, molecular gastronomy.

Ev yapımı pizza, föndü, moleküler gastronomi.

Molecular gastronomy which also happens to be your area of expertise.

Moleküler gastronomi ki bu aynı zamanda sizin uzmanlık alanınıza giriyor.

They practice molecular gastronomy.

Molekül gastronomi üzerine çalışıyorlar.

Click to see more example sentences
gastronomy yemek sanatı

The molecular gastronomy department across the hall.

Moleküler yemek sanatı bölümü koridorun karşısında.

Karen, you're the Ralph Nader of gastronomy.

Karen, sen yemek sanatının en büyük muhalifisin.