English-Turkish translations for gauge:

gösterge · ölçer · ölçü · ayar · sayaç · other translations

gauge gösterge

Yeah, thinner gauge than the trajectory strings but same idea.

Evet, yörünge dizeleri daha ince göstergesi aynı fikir.

And the fuel gauge barely moved!

Ve yakıt göstergesi neredeyse oynamadı!

Distance gauge failing.

Mesafe göstergesi bozuluyor.

Click to see more example sentences
gauge ölçer

Get car batteries, wires, and a vacuum gauge

Araba aküleri, tel ve bir vakum ölçer al.

Pack of gum. Tire gauge.

Bir paket sakız. basınç ölçer.

Gauge isn't responding.It's in the red.

Ölçer ISN Değil responding.It kırmızı olduğunu.

gauge ölçü

This gauge can't be right.

Bu ölçü doğru olamaz.

gauge ayar

You must've gauged wrong!

Yanlış ayar yapmış olmalısın!

gauge sayaç

Yes, the pressure gauge.

Evet. Basınç sayacı var.