English-Turkish translations for generally:

genellikle, genelde · genel olarak · çoğunlukla · sık · other translations

generally genellikle, genelde

Yeah, that's the general idea.

Evet, bu genel bir fikir.

A general warning.

Genel bir uyarı.

These are all abilities that are generally considered psychic generally.

Bütün bu yeteneklerin genel olarak psişik olduğu kabul edilir. Genel olarak.

Click to see more example sentences
generally genel olarak

Well, I have a general idea what it was.

Ne olduğu hakkında benim genel bir fikrim var.

As a general rule, before you celebrate, do a little research.

Genel bir kural olarak kutlama yapmadan önce biraz araştırma yapmalısın.

Generally speaking, when it happens, believe me, the victims aren't innocent.

Genel olarak konuşursak, bu olduğunda inanın bana, kurbanlar masum değildir.

Click to see more example sentences
generally çoğunlukla

Well, not this guy, but generally, yes.

Bu adam için değil, ama çoğunlukla evet.

Generally speaking, most people hear things.

Genellikle, çoğu insanlar bir şeyler duyarlar.

I mean, generally I usually go for, like, really, you know, like, really fem women, like, really, like, lipstick and heels and

Yani genel olarak çoğunlukla gerçekten bilirsin işte gerçekten feminen kadınlardan hoşlanmak, gerçekten hoşlanmak ruj ve topuklar ve

Click to see more example sentences
generally sık

General Miles Matheson shook my hand.

General Miles Matheson elimi sıktı.

I have troubling news about General Krantz.

General Krantz hakkında can sıkıcı haberlerim var.

General Boulanger calls on me often.

General Boulanger beni sık sık ziyaret eder.