English-Turkish translations for generation:

nesili, nesil · kuşak · jenerasyon · üretim · other translations

generation jenerasyon

Because this computer is the latest generation Extreme Core.

Çünkü, bu bilgisayar son jenerasyon "Extreme Core"dur.

Every generation does a little bit better.

Her jenerasyon biraz daha iyi oluyor.

Once upon a time, Lillian, that man inspired a generation.

Bir zamanlar, Lillian, bu adam bütün bir jenerasyona ilham kaynağı oldu.

This new generation.

Bu yeni jenerasyon

He also said that every generation needs a revolution, Jimmy.

Her jenerasyona bir devrim gerektiğini de söyledi, Jimmy.

That whole generation makes me sick.

Bu yeni jenerasyon beni hasta ediyor.

It's my next generation Big House.

Benim bir sonra ki jenerasyon Büyük Evim.

This first generation of survivors has only one task.

Hayatta kalanlardan ilk jenerasyonun sadece tek bir görevi var.

For his generation, he's the closest to having a John Lennon.

Onun jenerasyonu için John Lennon'a en yakın kişi o.

This generation puts their whole lives online.

Bu jenerasyon tüm hayatını internete koyuyor.