English-Turkish translations for generic:

genel · cinse özgü · other translations

generic genel

What are you some kind of generic European hybrid?

Sen bir tür genel Avrupalı melez misin?

Oh, my God, that's like the generic parent answer.

Oh Tanrım, genel bir ebeveyn cevabı gibi bu.

Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? I travel the world in generic jeans Everybody's

Tatlı rüyalar bu yapılmıştır Ben kimim ki karşı çıkayım? Ben genel kot dünya seyahat Herkes

Click to see more example sentences
generic cinse özgü

So maybe just generic stuff.

Belki de sadece cinse özgü şeyler.