English-Turkish translations for genetic:

genetik · gen · kalıtsal · genetik yapı · other translations

genetic genetik

There's a genetic link between mothers and daughters and sisters who have had breast cancer.

Meme kanseri olan anneler kızlar ve kardeşler arasında genetik bir bağlantı var.

I have a genetic strange disease.

Bende genetik bir hastalık var.

Because you have the genetic weapon?

Genetik silah sende olduğu için mi?

Click to see more example sentences
genetic gen

Does being rich and famous change your genetic material?

Zengin ve ünlü biri olmak senin genlerini değiştirir mi?

Molecular genetics and genome sequencing and synthesis.

Moleküler genetik, gen sıralaması ve analizi.

You possess a genetic mutation: the Monoamine Oxidase A, or MAO-A gene.

Sahip olduğunuz genetik mutasyon: Monoamine Oxidase A veya MAO-A geni.

Click to see more example sentences
genetic kalıtsal

It's a genetic defect of some kind.

Bu bir çeşit kalıtsal bir sorun.

It's probably psychological or genetic.

Muhtemelen psikolojik ya da kalıtsal

Dan's heart condition; is it genetic?

Dan'in kalp rahatsızlığı kalıtsal mı?

Click to see more example sentences
genetic genetik yapı

Her genetic structure is the key.

Genetik yapısı bu işin anahtarı.

This year FOX has genetically engineered an actual living turducken.

Fox bu yıl genetik yapısı değiştirilmiş canlı bir hinördavuk yaptı.

It appears that the vampire genetic structure can reconstitute itself.

Görünüşe göre vampir genetik yapısı kendisini tekrar yapılandırabiliyor.