English-Turkish translations for genoa:

Cenova · Ceneviz · other translations

genoa Cenova

It turns out the world's largest meatball resides in Genoa, Italy.

Bu dünyanın en büyük çıkıyor köfte Cenova, İtalya'da yaşıyor.

Ladies and Gentlemen, Genoa for you!

Baylar ve Bayanlar! İşte size Cenova!

Milan, Rome, Genoa, and before that Lisbon, Amsterdam.

Milano, Roma, Cenova, ve ondan önce Lizbon, Amsterdam.

Click to see more example sentences
genoa Ceneviz

Lovely, but I'm talking about Genoa. Why?

Çok tatlısın ama ben Ceneviz'den bahsediyorum.

Then Jerry Dantana starts calling MARSOCs about Genoa.

Ve sonra Jerry Dantana Ceneviz hakkında MARSOC'ları aramaya başlar.

Genoa was a real mission.

Ceneviz gerçek bir operasyondu.

Click to see more example sentences