English-Turkish translations for genocide:

soykırım · katliam., katliam · other translations

genocide soykırım

Tsunamis, war, earthquakes, poverty, genocide, racism, hunger, urban gangs

Tsunamiler, savaş, depremler, yoksulluk, soykırım, ırkçılık, açlık, çeteler

Cos I've just seen one genocide. I won't cause another.

Çünkü bir soykırım gördüm bir başka soykırıma sebep olmayacağım.

I'm trying to prevent a genocide.

Ben bir soykırımı önlemeye çalışıyorum.

Click to see more example sentences
genocide katliam., katliam

Using Gilbert and Sullivan for genocide is very creative.

Gilbert and Sullivan'ı katliam için kullanmak çok yaratıcı.

He was also a lunatic and a genocidal madman.

Aynı zamanda bir kaçık ve bir katliam delisiymiş.

Betrayal, murder, genocide, call me provincial.

İhanet, cinayet, katliam, bana görgüsüz de.

Click to see more example sentences