English-Turkish translations for gent:

bey · bay · beyefendi · erkek · other translations

gent bey

This is a big night for me tonight, gents.

Bu gece benim için çok önemli, beyler.

Gents, you all remember Captain Jack Sparrow?

Beyler, Kaptan Jack Sparrow'u hatırlıyor musunuz?

No, but that's just the rumor, if nothing evening, gents.

Hayır, ama sadece dedikodu olarak, eğer İyi akşamlar, beyler.

Click to see more example sentences
gent bay

Good afternoon, ladies and gents.

İyi günler, baylar ve bayanlar.

Big round of applause, please, ladies and gents.

Büyük bir alkış alalım lütfen, bayanlar, baylar.

Ladies and gents, from the long lost land of Crackerslovakia, Madame Frou Frou!

Bayanlar ve baylar çok uzak ve kayıp diyar Krakerslovakya'dan Madam Frou Frou!

Click to see more example sentences
gent beyefendi

What would a gent like you want with a schoolteacher?

Senin gibi bir beyefendi, bir öğretmeni ne yapsın ki?

Your mother's a lady, your father's a gent.

Annen bir hanımefendi, baban da bir beyefendi.

She's gone with a gent

Bir beyefendi ile gitti,

Click to see more example sentences
gent erkek

And the gents', the opposite.

Erkekler tuvaleti de tam karşısında.