English-Turkish translations for genus:

tür · cins · other translations

genus tür

It appears to be a rare variety of Cypriprdium of the Asiatic genus Paphiopedilum.

Az rastlanır bir türü olan Saypridyum varyasyonundan Asya kökenli gibi görünüyor.

Buckeye-horse chestnut belongs to the genus Aesculus, of the family Hippocastanaccae.

Buckeye kestane ağacı "Hippocastanaccae familyasından Aesculus türüne ait bir ağaçtır

The exact genus and species is from Brazil.

Tam olarak familyası ve türü Brezilya kaynaklı.

Click to see more example sentences
genus cins

However, we are a very, very rare genus and species.

Ne var ki, biz çok nadir bir cins ve türüz.