English-Turkish translations for georgian:

gürcü · gürcistan · other translations

georgian gürcü

There are Russian, Georgian, Ukrainian and Armenian members.

Rus, Gürcü, Ukraynalı ve Ermeni üyeleri vardır.

He is a gourmet and he knows the Georgian cooking.

O bir gurmedir ve Gürcü yemeklerini pişirmeyi bilir.

It's a really fine Georgian piece.

Gerçekten güzel bir Gürcü parçası.

Click to see more example sentences
georgian gürcistan

The Georgian government wants him dead.

Gürcistan hükümeti onu ölü istiyor.

And they offered them a deal. The Georgians agreed.

Onlara bir anlaşma önerdiler ve Gürcistan'da kabul etti.