English-Turkish translations for germ:

mikrop · bakteri · tohum · other translations

germ mikrop

I'm not a germ, I'm a human.

Ben bir mikrop değil, bir insanım.

Fancy name for a germ laboratory.

Mikrop laboratuarı için güzel bir isim.

How about germ warfare?

Peki ya mikrop savaşı?

Click to see more example sentences
germ bakteri

On the contrary, hospitals are breeding grounds for antibiotic-resistant super germs

Tam tersine, hastaneler antibiyotiğe dayanıklı bakterilerin kolayca üreyebilecekleri yerler,

Not to the Supreme Court, but it's warm enough for germs.

Yüksek mahkemeye göre değil ama bakteriler için yeterince sıcak.

If there's a bad germ out there, this bad girl's gonna find it.

Eğer dışarıda kötü bir bakteri varsa, bu kötü kız onu bulacaktır.

Click to see more example sentences
germ tohum

Okay. Look at this, wheat germ, Greek yogurt, skim milk.

Şunlara bak, buğday tohumu, Yunan yoğurdu, yağsız süt.

Vegetable oil, virgin wheat germ oil and benzoin extract.

Bitkisel yağ, saf buğday tohumu yağı ve benzoin özü. İşte.

A rice cake-banana-wheat germ sandwich.

Pirinç keki-muz-buğday tohumu sandviçi.

Click to see more example sentences