English-Turkish translations for german:

Alman, Almanca · Almanlar · İngilizce · Almanya · other translations

german Alman, Almanca

This young man works for the German police.

Bu genç adam, Alman Polisi için çalışıyor.

It's a great moment for the German navy.

Bu, Alman donanması için büyük bir an.

Not even German!

Alman bile değilsin!

Click to see more example sentences
german Almanlar

For the Allies as well as the Germans, it will be the longest day the longest day!

Hem Müttefikler hem de Almanlar için bu en uzun gün olacak en uzun gün.

Germans shot him. Not you.

Onu Almanlar vurdu, sen değil.

He is also a hazard for the Germans.

O aynı zamanda Almanlar için bir tehlikedir.

Click to see more example sentences
german İngilizce

French, English, German, Italian, Portuguese, Greek, Spanish, of course, and a bit of Russian.

Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Yunanca, İspanyolca ve tabii ki, biraz da Rusça.

No problem, but it's an English text written by a German

Hayır, sorun yok ama bu bir Almanın kaleme aldığı İngilizce bir metin

I'm half English, half German.

Ben yarı İngiliz yarı Almanım.

Click to see more example sentences
german Almanya

You're a bad example for a German!

Almanya için kötü bir örnek oluyorsun!

I have a German number.

Bir Almanya numarası var

And he's been livin' in Germany so long he's practically a German himself.

Ve o kadar uzun zamandır Almanya'da yaşıyor ki, neredeyse Alman sayılır.

Click to see more example sentences