English-Turkish translations for getaway:

kaçış · kaçamak · firar · other translations

getaway kaçış

So much for a clean getaway.

Temiz bir kaçış için çok fazla.

Benny was a great getaway driver.

Benny harika bir kaçış şoförüydü.

It's my own private getaway.

Bu benim özel kaçış yerim.

Click to see more example sentences
getaway kaçamak

Just a little weekend getaway.

Sadece ufak bir hafta sonu kaçamağı.

Nope, just a romantic getaway.

Hayır, sadece romantik bir kaçamak.

She wanted a romantic getaway.

Romantik bir kaçamak istiyordu.

Click to see more example sentences
getaway firar

That's a great getaway car.

Bu büyük bir firar arabası.