gets

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Please, just go and get her?

Sadece git ve onu getir, lütfen.

There's no time for this, get out of there and do something

Bunun için vaktimiz yok, git buradan ve bir şeyler yap.

Tell me, how does a girl like you get to be a girl like you?

Söylesene, nasıl oldu da senin gibi bir kız, böyle bir kız oldu?

Now go and get him!

Şimdi git ve onu getir.

Try and get some sleep, and I promise tomorrow, everything's gonna be a lot better, all right?

Gidip biraz uyumaya çalış, söz veriyorum yarın her şey daha iyi olacak, tamam mı?

Just please go and get him and bring him back.

Lütfen sadece git ve onu al. Ve onu geri getir.

Now come and get me!

Şimdi gel ve beni al!

Then get her back for me.

O zaman onu bana geri getir.

Okay, go now and get it.

Tamam, şimdi git ve getir.