English-Turkish translations for ghost:

hayalet · ruh · cin · hortlak · iz · hayali · other translations

ghost hayalet

During the Chinese ghost month, if you ever find a ghost you have bad luck the whole month.

Bu çin hayalet ayı boyunca, eğer bir hayalet bulursan, ay boyunca kötü şans getirir.

It's a ghost!

Bu bir hayalet!

Only a ghost or two.

Sadece bir iki hayalet.

Click to see more example sentences
ghost ruh

She's not a ghost but she's definitely a lost soul.

O bir hayalet değil ama kesinlikle kayıp bir ruh.

His spirit, his ghost, whatever you wanna call it.

Onun ruhu, hayaleti, sen ne dersen artık.

the Son and the Holy Ghost.

Oğul ve Kutsal Ruh adına.

Click to see more example sentences
ghost cin

Fairy tales. Ghosts and goblins.

Peri masalları, hayaletler ve cinler.

Goblins, ghosts and supernatural creatures are bourgeois lies.

Cinler, hayaletler ve doğaüstü yaratıklar Burjuvanın yalanları.

Only ghosts and goblins.

Sadece hayaletler ve cinler.

Click to see more example sentences
ghost hortlak

He's not a ghost

O hortlak değil ki

Or rather, two ghosts.

Daha doğrusu, iki hortlak.

Ghost, Spirit, Wraith, Specter

Hayalet, Ruh, Hortlak, Cin

Click to see more example sentences
ghost iz

A ghost is like a scar, Angela.

Bir hayalet, yara izi gibidir Angela.

I let a ghost convince me how to treat my patient.

Ben bir hayalet beni ikna izin hastamı nasıl davranacağını.

Even if you are a ghost or enchantress, I'll never let you go.

Bir hayalet ya da büyücü bile olsan gitmene asla izin vermeyeceğim.

Click to see more example sentences
ghost hayali

What's the difference between a ghost and an imaginary friend?

Bir hayalet ile hayali bir arkadaş, Arasındaki fark nedir?

And you're sure she's a ghost and not an imaginary friend?

Onun hayali bir arkadaş değil de bir hayalet olduğuna eminsin değil mi?

Sorry to disappoint you, but it's not a ghost.

Hayal kırıklığı için üzgünüm ama hayalet değil.

Click to see more example sentences