English-Turkish translations for gibberish:

anlamsız · saçma · saçmalık · other translations

gibberish anlamsız

A puzzle with missing pieces and some cryptic gibberish.

Parçaları kayıp olan bir puzzle ve bazı kapalı anlamsız sözler.

More gibberish I'm really tired. gibberish

Ben gerçekten yoruldum. anlams?z

It's, like, they're not gibberish anymore.

Sanki, artık anlamsız değiller gibi.

Click to see more example sentences
gibberish saçma

But now they're just telling me gibberish.

Ama şimdi sadece bana saçma laflar söylüyorlar.

This morning he was talking gibberish.

Bu sabah saçma sapan konuşuyordu.

He's talking gibberish, sir.

Saçma sapan konuşuyor efendim.

Click to see more example sentences
gibberish saçmalık

Ladies and gentlemen, it's just gibberish,

Bayanlar ve baylar, bu sadece saçmalık.

Just a lot of gibberish.

Bir sürü saçmalık yazıyor.

All that headshrinker gibberish.

Tüm o, psikolog saçmalıkları.