English-Turkish translations for giddy:

baş döndürücü, başı dönmüş, başı dönen · sersem · hoppa · other translations

giddy baş döndürücü, başı dönmüş, başı dönen

I'm as giddy as a drunken man.

Sarhoş bir adam kadar başım dönüyor.

And he makes you giddy.

Ve senin başını döndürüyor.

She has to feel giddy, desirous, adventurous, and desperate.

Kendini baş döndüren, çekici, korkusuz ve müşkül hissetmeli.

Click to see more example sentences
giddy sersem

Oh, my giddy, giddy, giddy. .aunt!

Ah benim sersem, sersem, sersem halam!

Oh, my giddy, giddy, giddy aunt!

Oh, benim sersem, sersem, sersem teyzem!

giddy hoppa

Gu Jae Hee he's just giddy, isn't he?

Goo Jae Hee çok hoppa, değil mi?

Giddy and mildly delusional.

Hoppa ve kibar hayaller.