English-Turkish translations for gifted:

yetenekli · kabiliyetli · other translations

gifted yetenekli

You're a very beautiful girl with a very special gift.

Sen, çok cici ve çok özel bir yeteneği olan bir kızsın.

You have the gift.

Sen de yetenek var.

'Cause I have a gift.

Çünkü bir yeteneğim var.

Click to see more example sentences
gifted kabiliyetli

And those are your greatest gifts.

Onlar senin en büyük kabiliyetlerin.

She was a gifted witch but a selfish pig.

Kabiliyetli bir cadıydı ama bencil bir domuzdu.

You're a very gifted dancer.

Çok kabiliyetli bir dansçısın.