English-Turkish translations for giggle:

kıkırdama · kıkırdamak · kıkır kıkır gülmek · other translations

giggle kıkırdama

Well, we have plenty of giggle juice.

Bizde de bol bol kıkırdama suyu var.

Then, suddenly, she starts giggling.

Sonra birden kıkırdamaya başlıyor.

Hey Bo, what's with the giggling?

Hey Bo, Bu kıkırdamada ne için?

giggle kıkırdamak

I thought only little girls giggled, Mr Giancana.

Sadece küçük kızlar kıkırdar sanırdım Bay Giancana.

No giggling, please!

Kıkırdamak yok, lütfen!

giggle kıkır kıkır gülmek

You think your son's gonna giggle?

Sence senin oğlun kıkır kıkır gülecek mi?